Ugirls尤果网U421女神芝芝Booty天台上白色透视蕾丝连体衣撩人诱惑64P芝芝Booty尤果网

Ugirls尤果网U421女神芝芝Booty天台上白色透视蕾丝连体衣撩人诱惑64P芝芝Booty尤果网

然治流注,不可无木腊,以其性能破积滞之气,消坚硬之肿最妙。故今加甘草名曰三一承气汤,通治三承气汤证于效甚速而无加害也。

未透升麻消毒治,热盛三黄石膏煎,已透青黛消斑饮,双解痧疹法同前。急用此方,茶调团围敷颈上截血,疮口边亦用此敷,军中方口。

表不解,半入于里,半尚在表者,小柴胡汤主之,或天水、凉膈二药各一服,协议服之尤佳。 投之凉药,则无是理。

 水蓄于内,一名留饮。 阳虚失运,中寒不化,故小便不利也。

夫肠胃燥热太甚,则结滞而气液不能宣通,故虽饮而难以止其烦渴也。 疮走黄过心者,难治之。

嗳气者,因饱食太急,比时作嗳,转食气也。上锉麻豆大,分作三服,每服水一盏、生姜三片、枣三枚,煎至半盏,绞取汁温服。

Leave a Reply